ilość wczytywanych markerów z bazy mysql do maps api

2021-04-08 18:04:44 Post #1 guest_boob

 
mam mapkę do której pobieram z bazy pozycje markerów . niestety pokazuje mi tylko max 211 markerów na mapie . czy to są ograniczenia wynikające z google maps czy wina leży w moim kodzie ?

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script async defer src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBUt_iwIVfw0Se0VT9pHjR0r-.........PS8&callback=initMap"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
function mapaD() {
var myLatlng = new google.maps.LatLng(51.4039591, 21.1556446);
var myOptions = {
zoom: 9,
center: myLatlng,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
}

var map = new google.maps.Map(document.getElementById("mapaD"), myOptions);
google.maps.event.addListenerOnce(map, 'click', function(event) { placeMarker(event.latLng); });
<?php
include("local.php");
$querymapa = "SELECT*FROM gltorebka";
$querymapa.=" ORDER BY id DESC LIMIT 211 ";//wyświetlenie ilości markerów na mapie, jak zmienię na 215 to nie pokazuje się mapa .

mysql_query('SET character_set_connection=utf-8');
mysql_query('SET character_set_client=utf-8');
mysql_query('SET character_set_results=utf-8');
mysql_query("SET NAMES utf-8");
$resultmapa = mysql_query($querymapa);
$x=0;

while ($row=mysql_fetch_array($resultmapa,MYSQL_NUM)){
$lp=$row[0];
$nazwa1=$row[5];
$nazwa1=str_replace("Åš",'Ś',$nazwa1);
$nazwa1=str_replace("Ä™",'ę',$nazwa1);
$nazwa1=str_replace("ó",'ó',$nazwa1);
$nazwa1=str_replace("Å‚",'ł',$nazwa1);
$x++;
$marker="marker".$x;
echo "var markerLatLng = new google.maps.LatLng($row[62],$row[63]);";
echo "var $marker= new google.maps.Marker({";
echo "position: markerLatLng,";
echo "map: map,";
if($row[64]=="nowe"){
echo"icon: 'icon13.png',";
}else{
echo"icon: 'icon13st.png',";
}
echo "title: \"fyfrrytyy\"";
echo "});";
echo "var contentString$x = '<div id=\"mapka\" style=\"width: 320px; height: 150px;overflow:hidden;\"><table border=\"0\"><tr><td><b>id $row[0]</b></td><td rowspan=\"4\"><img width=\"150px\" src=\"foto/raport$row[0]/thumbs/$row[48]\"/></td></tr><tr><td>$row[60] , $row[61]</td></tr><tr><td>$row[24] mkw</td><tr><td>$row[3],$row[4] $row[5]</td></tr></tr></table></div>';";
echo "var infoWindow$x = new google.maps.InfoWindow({";
echo "content: contentString$x";
echo "});";
echo "google.maps.event.addListener($marker,'mouseover',function(){";
echo "infoWindow$x.open(map,$marker);";
echo "});";
echo "google.maps.event.addListener($marker,'mouseout', function(){";
echo "infoWindow$x.close();";
echo "});";
//uaktywnienie zdarzenia click na markerze
echo "$marker.addListener('click', function() { ";
//echo "map.setZoom(14); map.setCenter($marker.getPosition()); ";
//echo "window.open(\"szczegoly.php?numer=$lp\",\"toolbar=yes, scrollbars=yes, menubar=yes\");";
echo "window.location = \"szczegoly.php?numer=$lp\";";

echo "});";
}
?>
}
</script>
<script type="text/javascript">
var geocoder = new google.maps.Geocoder();
var map;

function geocodePosition(pos) {
geocoder.geocode({
latLng: pos
}, function(responses) {
if (responses && responses.length > 0) {
updateMarkerAddress(responses[0].formatted_address);
} else {
updateMarkerAddress('Cannot determine address at this location.');
}
});
}
function initialize() {
//geocoder = new google.maps.Geocoder();//dodane
var myLatlng = new google.maps.LatLng(51.400, 21.139);
var myOptions = {
zoom: 10,
center: myLatlng,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
}
map = new google.maps.Map(document.getElementById("mapaD"), myOptions);
google.maps.event.addListenerOnce(map, 'click', function(event) { placeMarker(event.latLng); });


}
</script>
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body onload="javascript:mapaD();void(0);">
<div id="mapaD" style="width:1200px; height:600px; border : 1px solid blue;">
</div>
</body>
</html>

Answer

Recently commented

  1. ShoutBox Podświadomość
  2. ShoutBox Trilux
  3. ShoutBox morelowy-dolomit
  4. ShoutBox Lucidoremi
  5. ShoutBox Goran Lezczek
  6. ShoutBox Ktos
  7. Opcje dwuwartościowe... gosc

Categories

  1. wszystkie wszystkie komentarze all (1)